doncho.net

Късчета живот

11/2/2012
by Doncho
1 Comment

Пресен Windows 8, Internet Explorer 10 и подаване на ДДС декларация

Днес за малко си помислих, че съм ударил първата сериозна греда в опита ми с Windows 8. Преди няколко дни с голям кеф инсталирах Windows 8 Enterprise на служебния ноутбук. Засега мога да кажа, че не съм виждал по-неусетна и безпроблемна инсталация, … Continue reading