Инициатива „Шльокавица“

Изглежда, че твърде много хора се дразним от зле форматирани писма в електронната си поща, със сбъркано кодиране или нарочно написани на някаква странна комбинация от латински букви и арабски цифри (методиевица, мейлица, чатица и т.н.). Затова решихме да започнем инициатива против този кошмар, който единодушно нарекохме шльокавица (Никола Антонов пръв употреби това название в един пощенски списък).

Абсурдно е в свят, наблъскан с високи технологии, средностатистически потребители да не могат да изпратят едно обикновено писмо на нормална кирилица.

Най-страшно е когато се получават такива писма от държавни институции, ИТ-компании или експерти! Единствените причини, които намираме за основателни, са незнание или мързел, защото технически или технологични пречки няма, и докато първият проблем се решава със заплащане на компетентен специалист, то за втория няма никакво оправдание.

Как мога да се присъединя?

  • Пишете писма на кирилица.
  • Протестирайте срещу неграмотната поща, която получавате.
  • Популяризирайте писането на кирилица.
  • Добавете хипервръзка в сигнатурата на писмата си, с която подписвате пощата си.
Ако не отговарям на писмата Ви: http://doncho.net/6lyokavitza/

Или използвайте оригиналния сайт, с риск понякога той да не работи:

Ако не отговарям на писмата Ви: http://www.6lyokavitza.org/mail

Какво следва оттук нататък?

Протестът по пощата не е достатъчен. Искаме инициативата да може да бъде подкрепяна и от web-страниците на нашите поддръжници.

Очакват се предложения за web-плакати.

Ако смятате, че можете да помогнете, свържете се с мен.

Организираният от участниците в инициатива „Шльокавица” списък от най-често задаваните въпроси и техните отговори, свързани с настройването на различен софтуер за работа с кирилица може да намерите тук, във варианта, в който той беше създаден през древни времена.

Текстът тук взех 1:1 от http://www.6lyokavitza.org/. Тъй-като сървърът, на който се намира домейна, много често не е наличен, реших да направя доколкото мога, огледално копие при мен. Ако някой има претенции за съдържанието, моля свържете се с мен, за да ги обсъдим!

Аз лично, уморен от факта, че този домейн не успя да се стабилизира, ще започвам да използвам това копие в подписите ми.

One thought on “Инициатива „Шльокавица“

  1. Много добра инициатива. Подкрепям 🙂

Leave a Reply

Theme: Overlay by Kaira Extra Text