Нови албуми

Тази вечер Веси ме затисна в ъгъла с доводът, че си е играла сума ти време да подготвя албуми, а аз вече втора седмица не съм ги качил. Нямаше какво да кажа, затова позарязах плановете за Wow-вечер и качих следните три нови албума (в хронологичен ред):

BonBonLand BonBon Land, Септември 2007
20080127_1245_0001 Мальовица, 27 януари 2008
20080303_1242_0034 Берковица, пещера “Леденика”, връх Ком, Клисурски манастир и Археологическия музей в Берковица, март 2008

Enjoy 🙂

Leave a Reply

Theme: Overlay by Kaira Extra Text