Идва краят на пакета Мозила?

Днес прочетох една новина, която ме натъжи.

Ако е вярно (все още няма нищо на официалния сайт), версия 1.7 на пакетът Мозила ще е последната версия, която ще бъде официално поддържана от фондация “Мозилла”. Повече версии на интегрирания пакет няма да има. Разбира се, остават Firefox и Thunderbird, заедно с останалият софтуер.

Все пак на мен ми се струва, че хората ще загубят от това. Ако все пак общността има нужда от интегриран пакет, аз съм сигурен че някой ще се хване да го разработва, ако има желание и излишен ресурс.

Предполагам Мозила ще липсва на доста хора…

2 thoughts on “Идва краят на пакета Мозила?

  1. “последната версия, която ще бъде официално поддържана от фондация Мозилла.”

    а другите ще се поддържат от общносттта. Нищо лошо няма, фондацията да се съсредоточава върху най-успешните си продукти, това не значи че няма да има sunbird (календар), camino, mozilla и т.н. Това е чудесното на свободният софтуер, когато някой загуби интерес и го зареже, ако е полезен други ще го подхванат, а няма да отиде в забрава.

  2. И аз на това се надявам. Въпросът е дали общността ще се справи с поддръжката (и евентуално развитието) на продукт като Мозила.
    Между другото – новината е само за интегрирания продукт, не и за останалите. Останалите си остават под “контрола и управлението” на фондацията.

Leave a Reply

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
%d bloggers like this: