doncho.net

Късчета живот

2/9/2016
by Doncho
3 Comments

Binge Eating?

В материалът на Forbes 30-under-30, Европа, social entrepreneurs намерих приложение, в което за пръв път срещнах дефиницията за Binge eating. Фактът, че в тази категория на Forbes има двама българи (и Екатерина Карабашева, едната от тях, беше причината да започна … Continue reading

11/5/2011
by Doncho
7 Comments

Диета на бира и сладолед

Източник: “Beer and Ice Cream Diet” чрез Афанасчо Комплимент към Григор за материала му за псевдонауката Както знаем, необходима е 1 калория, за да се затопли един грам вода с един градус. Преведено на човешки език, това ще рече, че … Continue reading