Муември 2022 / Movember 2022

Отново е Муември. С тези думи започвам всяка година месеца на профилактиката на (по-)мъжките ракови заболявания.

От първи до тридесети ноември пак ще отглеждам смешният мустак, който ще бъде тема на разговори от време на време. Отсега се чудя коя форма да избера, като toothbrush мустак май най-много би ми подхождал, ако се вярва на смешния плач на байзуотата, с които спорим по виртуалните паланки. Разбира се, те не смятат, че приличам на великият Чаплин, а визират друга доста конфликтна историческа фигура, която не ми се слага тук. Но мустакът си е мустак.

Не знам дали ще имам време за междинни снимки (и колко ще направя), но ще гледам да слагам тук по някоя от време на време.

Leave a Reply

Theme: Overlay by Kaira Extra Text