Прототип на моя бъдещ е-четец

Днес го видях в kaldata.com:

Няма да замени e-book reader-а ми, но устройството е брилянтно като замисъл. Ще мине известно време, докато стане масово, ясно е, но само помислете за удобството и переспективите!

2 thoughts on “Прототип на моя бъдещ е-четец

  1. Да изчакаме 27-ми януари – тези, които имат какво да казват – да го направят 😉

Leave a Reply

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
%d bloggers like this: