Блогър в милиция how-to

Тази седмица беше белязана от опит на българската милиция (полиция щеше да бъде, ако беше европейска и спазваше елементарните човешки и конситуционно гарантирани права и свободи) да упражни влияние върху свободата на словото, позволявайки си да сплашва и обработва Мишел.

Понеже не вярвам това да спре, а и понеже от време на време си идвам в България, прилагам тук Подръчни правила на блогър, повикан в милицията за отчет. Симион ме насочи към оригиналната им публикация. Автор на правилата е Иван Иванов, който не познавам, но на който благодаря!

Блогъри, ако кварталния ви милиционер (или градския БОП-милиционер) ви привика, __помнете__:

1. Научете изрядно правата Ви според българската Конституция и според конвенциите за присъединяването на България към Съвета на Европа и към Европейския съюз с превес над българските закони.

2. Разучете как точно трябва да изглежда и какво точно трябва да включва според Наказателно-процесуалния кодекс призовка за явяване при всяка от безбройните “силови” власти – прокуратура, следствени, полиция, ГДБОП и други. При непълна призовка изпращайте до съответната
власт с препоръчано писмо с обратна разписка, че не ще се явите поради незаконосъобразно призоваване.

3. Никога не се явявайте пред безбройните “силови” власти -прокуратура, следствени, полиция, ГДБОП и други без подходящ защитник според чл. 56 от Конституцията – той не Ви е необходим само за защита, а и за свидетел какво правят или не правят служители на съответната власт при явяването Ви пред нея.

4. При целесъобразност и обществена значимост известявайте предварително подходящи правозащитни организации и журналисти за предстоящо Ви явяване пред пред някоя от безбройните “силови” власти – прокуратура, следствени, полиция, ГДБОП и други.

5. Никога не приемайте да разговаряте с който и да е служител на безбройните “силови” власти – прокуратура, следствени, полиция, ГДБОП и други без той предварително да се е легитимирал пред Вас със служебна легитимация със снимка и без Вие предварително да сте записал точното му и пълно име и длъжност според легитимацията му.

6. Никога не приемайте провеждане на среща с безбройните “силови” власти – прокуратура, следствени, полиция, ГДБОП и други без водене на протокол с копие и за Вас – в случай на отказ възложете на Вашия защитник да води протокол и водете разговора така, че той да има възможност да записва всичко.

7. Никога не приемайте устни изисквания или покани за Ваши действия, като например подписване на предупредителен протокол, а изисквайте да бъдете поканен писмено с посочване на законното основание и с името, длъжността и подписа на изискващия.

8. На всяко отправено към Вас твърдение или изискване от страна на служители на безбройните “силови” власти – прокуратура, следствени, полиция, ГДБОП и други винаги изисквайте точно посочване на законните
им основания според чл. 4, ал. 1 от Конституцията за твърдяното или изискваното – име на конвенция, закон, член, алинея, точка и цитиране на приложимия им текст.

9. Имайте винаги предвид, че според чл. 5, ал. 1, 2 и 4 Конституцията автоматично отменя (без да е необходимо решение на Конституционния съд) всеки противоречащ й обикновен български закон или разпоредба и че ратифицирана от България международна конвенция автоматично отменя всеки противоречащ й български закон, включително и Конституцията и че че властите според чл. 58, ал. 1 от Конституцията са задължени да спазват тези конституционни правила.

10. Отказвайте да подписвате каквито и да са документи, ако не получите предварително Ваше копие от тях.

11. Изисквайте предоставянето на копие от всеки засягащ Ви документ у съответната власт, който не е обявен по законния ред за държавна тайна.

12. Не се плашете на безбройните “силови” власти – прокуратура, следствени, полиция, ГДБОП и други – те са под същите закони и отговорност, под които сте и Вие.

13. Поддържайте винаги стриктна официална формална дистанция спрямо служителите на безбройните “силови” власти – прокуратура, следствени, полиция, ГДБОП и други и не се поддавайте към разговори “Да си
поговорим от сърце и по мъжки …”.

14. __[Това е от мен]__ Намерете си доверен адвокат. Човек, на който да имате безусловно доверие и който да е готов винаги да реагира, ако (когато) се случи “привикването”. Не е добра идея да го търсите в последния момент: винаги имайте някой впредвид.

6 thoughts on “Блогър в милиция how-to

  1. Pingback: Как да ... ?
  2. Pingback: Arcane Lore

Leave a Reply

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
%d bloggers like this: