Какви “новинари” работят в Дир.БГ?!

Въпросът – от мен. Отговорът: от самите дир.бг:

Леймъри@Дир.бг

Това НЕ Е типографска грешка, другари! Връзка няма да слагам, те ще го оправят скоро, но срамът ще си остане. И не е за пръв път.

6 thoughts on “Какви “новинари” работят в Дир.БГ?!

 1. Хех,то ако е само тази грешка, с мед да я намажеш! Куца им също и полуслятото писане-в лийда е “кандидат-студенти”, а малко по-надолу е “кандидатстуденти”?!? Голяма дилема ще да е била и в името на компромиса що пък да не го употребят и по двата начина?! 🙂 Естествено, първият вариант е верният.

 2. Правилното изписване според последните промени е слято, а именно – кандидатстуденти.

 3. Ако съставните думи не са равноправни, като първата дума е главната, а втората — поясняваща, уточняваща или изобщо с подчинена роля по някакъв начин, тогава също използваме тире.

  Пример: “генерал-лейтенант” – генерал от тип “лейтенант”, “кандидат-студент” – кандидат, който може да стане “студент”.

  Източник: [Wikipedia][wl]

  [wl]: http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%2C_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%B2_%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F_%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA

 4. @ladyvera: да знаеш, че Wikipedia не винаги е надежден източник. Просто имай едно наум. Макар че съдържанието се преглежда, всичко написано там е написано от хора като теб и мен и прегледано пак от хора като теб и мен.

  Теоретично погледнато ‘приятелски кръг’ би могъл да омаскари съдържание там, като един го въвежда грешно, а друг(и) го проверяват и потвърждават. Казвам ‘теоретично’, защото на практика на никой не му се занимава с такива глупости. Въпреки всичко обаче се случват материали, които или са стари, или просто грешни. Затова имай едно на ум :).

  Например – възможно е този материал да е стар, т.е. да не е обновен след последните промени. Апропо, кой ги променя тия правила? Народното събрание ли 😛 ? Интересно ми е, кой е ултра-супер-гуруто на българския език?

 5. Секцията за съвременен български език към Института за български език при БАН. С разпореждане на МС Институтът за български език е упълномощен да проучва измененията на правописа и да внася единство в него, да следи отблизо правописните и правоговорните проблеми, възникнали в резултат от развитието на езика.

 6. Пределно ми е ясно, че съдържанието в Wikipedia не винаги е достоверно на 100%, но в конкретния случай правилото за полуслято писане е извадка от “Нов правописен речник на българския език”, който е издаден през 2002 г. от БАН и представлява актуалната кодификация на българския книжовен език. Гуруто не е само един човек, а цял колектив научни работници, езиковеди към Института за български език към БАН.
  Това достатъчно ли е?! 🙂
  Не съм чула за издаването на по-нов правописен речник с подобен статут.

Leave a Reply

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
%d bloggers like this: