Copy To… и Move To… в Windows 7

Прочетох за това в Tech Republic Dojo. Малък и бърз хак, който дава следните две полезни менюта в десния бутон на Windows Explorer:

CopyTo_MoveTo_WinExpl

На времето имаше специален power tool, който правеше това. Сега това става лесно с един хак на Windows Registry:

  1. Идете в Windows Registry върху следния ключ: HKEY_CLASSES_ROOT\AllFilesystemObjects\shellex\ContextMenuHandlers
  2. Вътре в него направете два ключа със следното съдържание:
    1. За “Copy To Folder…” името на ключа трябва да е “{C2FBB630-2971-11D1-A18C-00C04FD75D13}
    2. За “Move To Folder…” името на ключа трябва да е “{C2FBB631-2971-11D1-A18C-00C04FD75D13}

Не знам дали изисква рестарт, май не, но не съм 100% сигурен.

И не забравяйте: всяко бърникане из Windows Registry може да ви скапе тотално и невъзвратимо компютъра. Ако не знаете какво правите и не сте готови сами да поемете този риск, недейте след това обвинява автора на този блог Smile.