doncho.net

Късчета живот

1/5/2012
by Doncho
8 Comments

Какъв Reader?

Преди време Йовко гневно сподели (нещо не мога да намеря материала?), че ще се развежда с Google Reader, едно приложение, което аз започнах да използвам именно от информация чрез него. Гугъл безспорно оплескаха сериозно нещата, премахвайки социалните елементи на четеца, … Continue reading