Re: Изказване на д-р Николай Добрев срещу Save-Darina.Org

from: “C.F.L.D. – Bulgaria” <cfld НА mh ТОЧКА government ТОЧКА bg>
to: Doncho Angelov <***** НА doncho ТОЧКА net >
date: Oct 16, 2007 10:29 AM
subject: Re: Изказване на д-р Николай Добрев срещу Save-Darina.Org

Господин Ангелов,

Във връзка с Вашия е-мейл от 15.10.2007г. и спазвайки принципа на откритост и публичност на дейността на ЦФЛД, Ви отговарям следното.

  1. Родителите на детето Симона Стойчева са подали молба в ЦФЛД за финансово подпомагане за лечението на детето на 10.09.2007.Съгласно нормативните документи за представянето на детето пред Обществения съвет към ЦФЛД трябва да има препоръка от Дирекция „Медицински дейности” към МЗ за изпращането на детето в чужбина за лечение. Родителите са заминали по собствено желание преди тази препоръка. Тя е от дата 24.09.2007г. Независимо от това детето бе разгледано от ОС на заседание от 12.10. На заседанието бе взето решение да се вземе предвид мнението на различни специалисти за медицинската целесъобразност от изпращането на детето в чужбина със средства от страна на Центъра. След представянето на това мнение, ОС се събра на извънредно заседание и прие решение в случай на необходимост за продължаване на лечението в Германия да отпусне сумата до 50 000 евро.

    Бащата на детето бе подал жалба пред Омбудсмана на Републиката. На среща пред представители на омбудсмана бяха уточнени тези въпроси. В разговора споменах, че след като има решение за отпускане на цялата необходима сума за продължаване на лечението, не е редно за едно и също нещо да се събират пари от няколко източника. Условие за отпускане на парите, както Вие пишете, само ако случаят бъде свален от сайта, не е поставяно. Това е въпрос на лична почтенност.

  2. От чисто медицински аспект лечението на детето е многоетапно и след провеждането на брахитерапия, която е осъществена в Германия, следва да се проведе заключителна химиотерапия, която по мнение на немските колеги преди това е проведена перфектно в България. Бащата има копие от това мнение. Следователно за по нататъшното лечение на детето не е необходим неговия престой в Мюнстер – Германия. При тази ситуация детето може да продължи лечението си при същото качество и в България.

Смятам, че с изясняването на тези подробности отговарям на Вашето питане.

Д-р Добрев

One thought on “Re: Изказване на д-р Николай Добрев срещу Save-Darina.Org

Leave a Reply

Theme: Overlay by Kaira Extra Text