Пожелано / Wish List

Защо? ( Why? (in Bulgarian only) )

Тази страничка съществува:

  • За моя референция какво съм си харесал за подарък
  • За да ориентира близки и познати какво искам да притежавам
  • За да си водя списък от всички такива списъци
Списъците ми (My Wishlists)

Ако търсите с какво да ме зарадвате, използвайте ги 🙂

3 thoughts on “Пожелано / Wish List

  1. А защо не си въведеш адреса в Amazon UK | wishlist?

    Така ще е по-лесно някой нещо да ти подари-поръча… 🙂

Leave a Reply to Leni Cancel reply

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
%d bloggers like this: