QWERTY, ЯВЕРТЪ & ЧШЕРТЪ

For the English text, see the button after the Bulgarian text.

По време на първия ми сблъсък с Windows VISTA RC1 забелязах, че официалната българска Phonetic подредба, предоставяна с VISTA всъщност е “стандартната”, но едва ли използвана от някой “ЧШЕРТЪ” подредба, създадена от купчина университетски ентусиасти и някак преминала през утвърждаването на БДС.

Също така RC1 версията на VISTA има и инсталационни проблеми с външни клавиатурни подредби, създадени чрез Microsoft Keyboard Layout creator. Александър помогна с това, отбелязвайки че единствено User Accounts Control има някакъв проблем с инсталатора на подредбите, генериран от MKLC. Ако забраните UAC (единствено за инсталацията), може да си инсталирате каквато и да е външна подредба.

Досега аз бях използвал фонетичната ЯВЕРТЪ подредба, предоставена от Станимир Стаменков. Попитах Станимир за изходния код на подредбата и след това прибавих някои мои комбинации на AltGr+клавиш, накоито бях свикнал преди.

Прибавих:

* Знакът за евро (AltGr+е)
* [] и {} (AltGr+[] и съответно AltGr+Shift+[])
* „ и “ (AltGr+ и AltGr+.)
* § и № (AltGr+’-‘ и AltGr+Shift+’-‘)
* и-ударено (AltGr+и)
* Ы и ы, (AltGr+ь/Ь)

Да, разбирам че създавайки още една подредба просто внасям още повече хаос в наличните български клавиатурни подредби. Но на мен тези клавиши са ми нужни и затова предпочетох този път:

* Свикнал съм с тези клавиши и предпочитам да си ги имам
* Вече имам и изходния код на подредбата и ако ми потрябва нещо за в бъдеще, просто ще го добавя.

Ако харесате нещото, изпозлвайте го. Може да го свалите от тук и да го използвате според словията на CC-Public Domain лиценз. Отбележете, че този лиценз е доста по-свободен от лиценза на този блог. Ще ми е приятно да чуя коментари, предложения или препоръки.

During my first encounter with Windows VISTA RC1 (in Bulgarian) I noticed that the official Phonetic layout, provided with VISTA, is actually the “standard”, but barely used by anyone “ЧШЕРТЪ” layout, created by a bunch of university enthousiasts (in Bulgarian) and somehow passed the validation of the Bulgarian Standards Institute.

Also, RC1 build of VISTA had some issues with custom keyboard layouts, created by Microsoft Keyboard Layout creator. Alexander helped with that, stating that only the User Accounts Control has an issue with the installer, generated from MKLC. If you disable UAC (for the installation only), you can install any keyboard without any problem.

So far I was using the Bulgarian phonetic ЯВЕРТЪ keyboard layout, supplied by Stanimir Stamenkov. I asked Stanimir to provide me with the layout’s source code and then I added few more AltGr+keys, to which I was used before.

I added:

* EUR sign (AltGr+E)
* [] and {} keys (AltGr+[] and AltGr+Shift+[] respectively)
* „ and “ (AltGr+, and AltGr+.)
* § and № (AltGr+’-‘ and AltGr+Shift+’-‘)
* ѝ key (AltGr+I)
* ы/Ы keys (AltGr+x/X)

Yup, I do realize I create even more mess with just another keyboard layout out there. But this layout suits me pretty well, mostly because of two reasons:

* I’m used to these keys and I need them
* I have the source and if I need another key, I just should add it.

If you like that thing, feel free to use it. You can get it from here and use it in accordance with the CC-Public Domain license. Please note that this license is different than the license of this blog (It’s much more relaxed actually). I will appreciate a comment here, if you’re using, modifying or having ideas or suggestions about this layout.

59 thoughts on “QWERTY, ЯВЕРТЪ & ЧШЕРТЪ

 1. @Златин: да не би връзката в материала да е счупена, или нещо фонетиката да не работи? Или имаше по-специални изисквания тази позната?

 2. На мен би ми било интересно да отида ш БАН, шъш ФМИ или ш ТУ-Софич да шидч с какша клашуатурна подредба пияат хората там. Защото 95% от колегите ми пияат с фонетиюната клашичтура на “Инвенера” или тази от шремето когато имах Прашец-16 шкъщи и юуках на дшата shift-а едношременно да сменчм клашичтурата.

  Кой петокласник прощашайте ще тръгне да изуюаша наношо клашиатурната подредба, при половение, юе тъкмо накарахме шсиюки да пияат с КИРИЛИЦА и тъкмо сшикнаха да пияат с народната си азбука по форумите и юатошете… Дори и нчколко уеб клашиатури се почшиха.

  Опрашданието, юе ношата подредба е синхронизирана с клашичтурата на мобилните телефони, е просто изсмукано от пръстите. Методиката на изуюашане на клашиатурна подредба се усшочша инстинктишно и рефлексно, а не се уюи наизуст. Не шивдам поюти нищо общо мевду подредбата на клавияите на стандартната клашуатура и тази на телефона… По тази логика защо нчма БДС за мобилни телефони?! Дори и на юисто бчла клашиатура моето поколение, ако искате го нариюайте “Прашец-16” си пияе с по 120-:-180 удара ш минута, без никога да е ходил на юасоше по маяинопис или да е поглевдало БДС.
  Стандартите се определчт от потребителите и именно тоша ги прешръща ш стандарт… Но ш Българич шсиюко стандартно е нестандартно… Ето защо плащам ДДС и то отиша при тъпи юекидвии да мислчт ноша клашиатурна подредба… И защо ноша бе ьнаци? Нали си имаме стара… ползшаме ч поюти 20 години и никой не се оплакал…

  Dimiter Dobrev, да Шие който си пияето името с латиница и обчснчшате колко е шавен ношич стандарт не успчхте нчкакси да ме убедите с какшо ношата подредба е по-добра… И ако не разбирате какшо ши пияа, то сшикшайте, защото благодарение на шас шсиюки българи пияещи с ИСТИНСКАТА фонетиюна подредба ще поюнат да пияат по този наюин…
  А щом толкоша много обиюате ношата подредба, бих Ши посъшетшал единстшено да си ч зашрете ш задните юасти на задклашичтурното устройстшо, за да мове следшащич път като ходите по голчма нувда да разберете какшо мислч за неч!!!

  Българска му работа!

 3. @Дончо, не бе – работи си връзката, само че тя предпочиташе $ и € да са на един клавиш (4-ката). Иначе ползвах я като база, и само попренаредих някои символи 🙂

 4. Благодаря ти Дончо!

  Най-после мога да пиша и под Vista така както на мен ми е удобно! Това, което си направил публикувайки тази подредба е далеч по-полезно от всичките становища по въпроса.

  В края на краищата потребителите ще решат какво да използват независимо от “научните” аргументи на групичка “учени”, които се опитват да се наложат над хората. Сигурно и за новия стандарт ще има потребители. Аз не го харесвам. Два месеца се мъчих с него – неудобен ми е.

  Колкото до старото БДС – пише се много бързо ако човек се е учил да ползва клавиатура с него. Неудобен е, обаче, когато клавиатурата е само на латиница (често се случва, особено в чужбина).

  Добре е да има алтернативи и всеки да ползва това, което му е удобно!

 5. Забелязвам, че тези комбинации (поне под Windows XP) не работят, когато превключването на клавиатурната наредба става с Alt+Shift (макар че се предполага,че Alt и AltGr би трябвало да пунсат различен key code… Засега съм на аварийния (и за мен лично значително по-неудобен) вариант с Ctrl+Shift…

 6. Като игнорирам високоителектуалните разговори по-горе, искам само да изразя задоволството си от програмчето.
  Аз се мъча вече 3-та седмица с новата подредба от инат и мога да заявя – новата подредба не е ергономична – букви, които се срещат заедно са много далеч една от друга и това уморява при писане.
  Въпреки доброто ми желание за усвояшане на новости – този път отказвам.

 7. Ремонта на компютри си е сериозна работа. В крайна сметка се оказва обаче, че е като всяка друга работа – ако имаш желание да задобряваш винаги намираш начин.
  Поздрави

Leave a Reply to DonchoCancel reply

Theme: Overlay by Kaira Extra Text