doncho.net

Късчета живот

5/17/2013
by Doncho
0 comments

Този Amazing Amazon!

Моята прекрасна батерия 6000mAh Rechargeable External Battery Pack with Cellphone Adapters, който вече вярно ми служи повече от две години, започна бавно да сдава багажа. Все още в нея има поне 4500 mAh живот, но си личи, че не е това, … Continue reading